HomeMáy rửa ly cốc

Máy rửa chén công nghiệp ClassEQ D500 DUO

Mode: D500 DUO

76,275,00074,220,000

Máy rửa chén công nghiệp ClassEQ D400 DUO

Mode: D400 DUO

71,700,00069,660,000

U50-winterhalter-may-rua-ly

Máy rửa ly cốc winterhalter U50

Mode: U50

85,315,00083,626,000

may-rua-ly-coc-UC-Series

Máy rửa ly cốc winterhalter UC-XL

Mode: UC-XL

210,120,000206,100,000

may-rua-chen-winterhalter UC-series

Máy rửa ly cốc winterhalter UC-L

Mode: UC-L

175,200,000170,700,000

may-rua-ly-coc-UC-Series

Máy rửa ly cốc witerhalter UC-M

Mode: UC-M

164,500,000160,000,000

may-rua-chen-winterhalter UC-series

Máy rửa ly cốc winterhalter UC-S

Mode: UC-S

153,500,000146,500,000

Top Contact Me on Zalo